Baza materială

Săli de clasă- Cabinete şi laboratoare specializate- Bază sportivă

Şcoala dispune de 36 săli de clasă, dotate cu mobilier modern şi ergonomic, adaptat particularitătilor de dezvoltare ale elevilor. In fiecare sala se afla calculator si videoproiector.

Siguranţa elevilor este asigurată de sistemul video de supraveghere, atat in scoală cat şi in curtea şcolii, monitorizat de o firmă de pază şi supraveghere.

Cabinete şi laboratoare specializate

Laborator de chimie, cu aparate si ustensile specifice

Laborator de fizică, dotat cu mobilier pentru activitate pe grupe si tablă interactivă

Laborator de Biologie

Cabinet de Geografie, dotat cu tablă interactivă

Cabinet de Informatică, conectat la internet si dotat cu PC-uri

Cabinet de Matematică, dotat cu tablă interactivă

Cabinet de Istorie

Sala Artelor

Cabinet de Limba şi literatura română

Cabinet de limbi moderne

Cabinet de Logopedie

Cabinet de Consiliere psihopedagogica

Capela

Biblioteca, cu peste 19.000 de volume si conectare la internet

Baza sportivă

Sala de sport

Teren de sport

Două terenuri sintetice

Asistenţa medicală

Cabinet medical

Cabinet stomatologic

53 de ani de performanţă în educaţie