str.Gr.Alexandrescu, nr.16; tel/fax: 0264 452093

Baza materială

Şcoala dispune de 24 săli de clasă, dotate cu mobilier modern si ergonomic, adaptat particularitătilor de dezvoltare ale elevilor.

Siguranţa elevilor este asigurată de sistemul video de supraveghere, atat in scoală cat si in curtea scolii, monitorizat de o firmă de pază si supraveghere.

Cabinete şi laboratoare specializate

Laborator de chimie, cu aparate si ustensile specifice

Laborator de fizică, dotat cu mobilier pentru activitate pe grupe si tablă interactivă

Laborator de Biologie

Cabinet de Geografie, dotat cu tablă interactivă

Cabinet de Informatică, conectat la internet si dotat cu Retea AEL

Cabinet de Matematică, dotat cu tablă interactivă

Cabinet de Istorie

Sala Artelor

Cabinet de Limba şi literatura română

Cabinet de limbi moderne

Cabinet de Logopedie

Cabinet de Consiliere psihopedagogica

Capela

Biblioteca, cu peste 19.000 de volume si conectare la internet

Baza sportivă

Sala de sport

Teren de sport

Două terenuri sintetice

Asistenţa medicală

Cabinet medical

Cabinet stomatologic

 

Copyright © 2013 Şcoala Gimnazială Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca. Toate drepturile rezervate.