Evaluare Naţională la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

An şcolar 2022-2023

Probele la care se susţin evaluările

Clasa a II-a

Limba română- scris
Limba română- citit
Matematică

Clasa a IV-a

Limba română- scris
Matematică

Clasa a VI-a

Limbă si comunicare
Matematicăsi stiinte ale naturii

53 de ani de performanţă în educaţie