Înscrieri în clasa pregătitoare

An şcolar 2022-2023

Repartiţia elevilor în clasele pregătitoare

Listele cu repartiţia elevilor în clasele pregătitoare se vor afişa în data de 30.08.2022, după ora 14:00, la avizierul şcolii, str.Grigore Alexandrescu, nr.16.

-Pagina se actualizează în perioada înscrierilor-

Pentru anul şcolar 2022-2023, sunt prevăzute în planul de şcolarizare şase clase pregătitoare, cu 132 locuri. Vizualizare imagini

4 clase

Locaţia
str. Grigore Alexandrescu

2 clase

Locaţia
str. Câmpului

Activitati

Metodologia de înscriere

Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023

Calendarul şi programul înscrierilor:

Prima etapă de înscriere se realizează în perioada 11 aprilie - 10 mai 2022.

Inscrierile se realizează la sediul unităţii de pe str.Grigore Alexandrescu, nr.16.

Orarul inscrierilor: Luni - Joi: 08:00 - 18:00; Vineri: 08:00 - 17:00.

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 27 mai 2022.

Unitatea are obligatia de a inregistra in sistemul informatic toate cererile primite, indiferent daca sunt din circumscripţie sau nu.
Toate cererile se depun in prima etapa, chiar daca nu sunt pentru circumscripţie.
In a doua etapa se vor putea depune cereri doar pe locurile ramase libere dupa prima etapa.

Pentru anul şcolar 2022-2023, vă aşteaptă cu mult drag doamnele învăţătoare:

Tritean Alexandra

Catargiu Cătălina

Petrişor Bianca

Circumscripţiile şcolare 2022-2023

Vizualizare

Necesare pentru înscriere:

  • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezinta la inscriere, în original şi copie (nu se solicita cartile de identitate de la ambii parinti; sunt suficiente actele unui singur părinte)
  • Certificatul de Naştere al copilului în original şi copie
  • Rezultatul evaluarii psiho-somatice (daca e cazul)
  • Cererea tip care se completeaza pe loc in unitatea de invatamant sau online, dupa care trebuie importata si validata la unitatea respectiva

Alte documente optionale pentru dovedirea indeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

  • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de ambii parin?i sau provine de la o casa de copii/centru de plasament/plasament familial
  • Document care atesta faptul ca respectivul copil este orfan de un parinte
  • Document care atesta faptul ca are frati / surori in unitate
  • Orice alt document care dovedeste indeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

Copiile documentelor depuse în dosar, vor fi certificate conform cu originalul, de către secretariatul unităţii de învăţămant, pe baza documentelor originale.

53 de ani de performanţă în educaţie