Înscrieri în clasa pregătitoare

Învăţămînt
primar

Învăţămînt gimnazial

Baza
materială

primargimnaziubaza

Începând cu anul şcolar 2019-2020, Şcoala "Iuliu Haţieganu" are încă o locaţie situată pe strada Câmpului, nr.2/II ( Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"). Transport elevi în noua locaţie