Olimpiade şi concursuri

Olimpiade şi concursuri naţionale organizate de ME

Olimpiade şi concursuri judeţene organizate de ME

Concursuri organizate
de alte instituţii

Elevi ai şcolii
sportivi de performanţă

53 de ani de performanţă în educaţie