Comitetul de Părinţi

Susţinerea părinţilor este importantă

Comitetul de Părinţi al şcolii este format din reprezentanţi şi părinţilor din fiecare clasă, atât din ciclul primar cât şi din ciclul gimnazial.

Activităţi

Împreună ajungem la rezultate mai bune

Intâlniri periodice

În fiecare semestru are loc întâlnirea Comitetului de Părinţi al şcolii, unde se discută modalităţile de implicare a părinţilor în rezolvarea problemelor şcolii.

Proiecte sociale

Şcoala Gimnazială "Iuliu Haţieganu" este o comunitate generoasă de părinţi şi elevi, implicaţi şi empatici cu nevoile celorlalţi. Astfel că, an de an, gesturile de întrajutorare au fost îndreptate spre diferite cazuri sociale sau umanitare, s-au facut donaţii de alimente şi haine către:

  • CERT Transilvania
  • Asociaţia "Iubire pentru aproapele tău"
  • Şcoala Profesională Specială "Samus" Cluj-Napoca
  • Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice "Dumbrava", Bihor
  • Bătrânii din cătunele Munţilor Trascăului

Cont de sponsorizare pentru activităţi şcolare/extraşcolare

RO59TREZ2165007XXX016788

Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca

CUI 17993243

53 de ani de performanţă în educaţie